วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 16


สัปดาห์นี้อาจารย์ให้นำเสนอ ประเด็นเรื่องปัญหาขยะล้นหาดบางแสน ที่ได้จาการไปสัมภาษณ์และมีการให้อ้างอิงบทความทางวิชาการแล้วนำมาวิเคราะห์เขียนเป็นบทความใหม่ โดยใช้โปรแกรม Mind managerและให้นำงานที่แต่ละบุคคลทำมารวมกันเป็นเล่มแล้วนำเสนอเป็นผลงานกลุ่มที่โดมแก้ว วันที่ 21 กันยายน 2552

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 14 ( 7 กันยายน 2552)

วันนี้เรียนเรื่องการสร้างแผนภูมิ แผนภาพสถิติ ในโปรแกรม Excel และอาจารย์สั่งให้ไปหาข้อมูลที่เป็นสถิติทางด้านขยะมาส่ง 5 เรื่อง

บันทึกสัปดาห์ที่ 13

วันนี้เรียนเรื่องความหมาย วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 24 ส.ค.2552)วันนี้อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มนำงานที่อาจารย์ได้สั่งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาเสนอหน้าชั้นเรียน ในประเด็นเรื่องปัญหาขยะล้นหาดบางแสน ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างรัฐกับชาวบ้าน ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ทำกันมาเป็นแผนผังความคิดโดยใช้โปรแกรม Mind Manager ออกมาได้ดี และในแผนผังความคิดก็มีรูปแบบคำถามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ช่วยกันคิดขึ้นมา เพื่อที่จะนำคำถามเหล่านี้ไปใช้สัมภาษณ์พ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยวเวลาที่ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อจะได้สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ตรงประเด็นมากที่สุด

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 11

วันนี้เรียนเรื่องการ Search หางาน ใน http://www.sanook.com/
และทบทวนเรื่องการใช้ข้อมูล ชนิดบูลีน ในการช่วยค้นหางาน

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประวัติการปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท

ส้มโอพันธ์ขาวแตงกวาถูกนำมาปลูกครั้งแรกเมื่อ 200 ปีมาแล้ว ที่หมู่บ้านแหลมงิ้ว ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย หวานอมเปรี้ยว ผลใหญ่ ทุกๆปีจะมีการจัดงานวันส้มโอ ขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ช่วงประมาณปลายเดือนกันยายน -ต้นเดือนสิงหาคม ถ้าใครสนใจก็แวะมาเทียวชมกันได้น่ะค่ะ

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10 (10ส.ค.52)

ในสัปดาห์นี้งดการเรียนการสอน เนื่องจากว่า
มีกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการสอนวิชาลูกเสือ
และการจัดค่าย ซึ่งทำให้ได้รับประสบการณ์เป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์นี้มีสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 เพิ่มจะรู้แนวข้อสอบเพิ่มเติมเมื่อเย็นวานนี้จึงไม่ค่อยมั่นใจในการทำข้อสอบนัก

บันทึกสัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์นี้ไม่ต้องเข้า Class งดการเรียนการสอน เพราะเป็นสัปดาห์สอบกลางภาค

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 8

เรียนเรื่องสื่อเสียงและได้ฟังคำสอนของท่าน ว.วชิรเมธีเรื่องไฟริษยาและหน้าที่ของลูกและพ่อแม่ที่ดี และนำมาวิเคราะห์ เป็น My map

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 7

นำเสนองานกลุ่ม วิเคราะห์ 9 คำพ่อสอน โดยใช้โปรแกรม Mind Manager ของแต่ละกลุ่ม
และอาจารย์สั่งให้ไปปรับเปลี่ยนเป็นของตนเอง (งานเดี่ยว) และสั่งให้ไปสังเคราะห์เรื่อง 9 คำพ่อสอน ของกลุ่ม อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษแต่ไม่เกิน 2 หน้า

บันทึกสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์นี้ไม่ได้เรียนเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5

1. วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการการติดตั้งโปรแกรม Mind manager ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

2. เรียนเกี่ยวกับการใช้โปรมแกรม Mind Manager และโปรแกรม FreeMind

3. ฝึกทักษะการวิเคราะห์เรื่อง 9 คำพ่อสอน โดยจะมีหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตามลำดับ แล้วนำเสนอเป็นแผนผังความคิดหรือที่เราเรียกกันว่า(Mind Map) ค่ะ

4. นำเสนอแผนผังความคิดจากการวิเคราะห์เรื่อง 9 คำพ่อสอนโดยใช้โปรแกรม Mind Manager


วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4

- ฝึกทักษะการวิเคราะห์ +สังเคราะห์ข้อมูล +การเลือกสรรข้อมูลทาง IT
- การนำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูล เพิ่มวิดีโอ
- ฝึกปฏิบัติการ Dowload ข้อมูล IT โดยใช้
www.keepvid.com

- เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งโปรมแกรม Mind Manager และวิธีการ Dowload โปรมแกรม Free Mind จาก Internet

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง9คำพ่อสอนกับการเรียนคณะศึกษาศาสตร์


ไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น จำเป็นต้องมีความเพียรพยายามเป็นที่ตั้ง มีความขยัน และต้องใช้เวลา และความอดทน และสิ่งสำคัญต้องอดทนในสิ่งที่ดีงามด้วย ยกตัวอย่าง ตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษานานถึง 5 ปี ระหว่างการศึกษาย่อมมีอุปสรรคที่ทำให้เราท้อถอยอยู่บ้าง ดังนั้นเราต้องมีความเพียร และความอดทนในสิ่งที่ดีงาม เพื่อที่เมื่อเราเรียนจบไปเราจะได้ประกอบอาชีพเป็นครูและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างสรรค์การศึกษาให้กับเด็กไทย ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชาติสืบต่อไป

น้อยที่

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนของแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1
- เป็นวันแรกที่ได้เข้าเรียนรายวิชานี้และได้ฟังอาจารย์พูดแนะนำรายวิชาที่จะต้องเรียนกันในเทอมแรก
- เตรียมความพร้อมทางด้านทางจิตใจและคุณธรรมก่อนเรียน โดยดูวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่อง 9 คำพ่อสอน

อาจารย์ตั้งคำถามให้นิสิตตอบดังนี้
1.สิ่งที่เสนอมานั้นมาจากข้อมูลสารสนเทศอะไร
2.ในส่วนของชื่อเรื่องควรจะเป็นชื่อเรื่องอะไร

(งานกลุ่ม 5 คะแนน)
3. การบ้าน อาจารย์มอบหมายให้วิเคราะห์ตัวเราเอง ทำใส่กระดาษ A 4 ส่งสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
- การสืบค้นข้อมูลทาง IT
- เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
- เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

สัปดาห์ที่ 3
- ฝึกทักษะการวิเคราะห์+สังเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศที่กำหนดให้(9คำพ่อสอน)
- ฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog-e-Portfolio
- สะสมผลงานด้วยการสร้าง e-Blogger
- วิเคราะห์ กรณี(เช่าหรือซื้อคอมพิวเตอร์ดี)พร้อมทั้งหาข้อมูลทางวิชาการที่หนักแน่นเชื่อถือได้ มาประกอบ
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาววันเพ็ญ โพธิ์มูล
ชื่อเล่น: ปุ๋ย
ภูมิลำเนาเดิม: บ้านเลขที่..... หมู่ 4 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17110
งานอดิเรก: ดูทีวี ฟังเพลง
ผลไม้ที่ชอบ: มังคุด ทุเรียน ส้มโอ
อาหารที่ชอบ: ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ สุกี้ทะเล
ขนมหวานที่ชอบ: เค็ก
คติประจำใจ: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ความคาดหวังในอนาคต: อยากเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

ความคาดหวังของรายวิชา

1. อยากเรียนได้เกรดA
2. สามารถสร้าง e-portfolio ด้วย Blogger เองได้
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถเข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง