วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 24 ส.ค.2552)วันนี้อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มนำงานที่อาจารย์ได้สั่งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาเสนอหน้าชั้นเรียน ในประเด็นเรื่องปัญหาขยะล้นหาดบางแสน ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างรัฐกับชาวบ้าน ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ทำกันมาเป็นแผนผังความคิดโดยใช้โปรแกรม Mind Manager ออกมาได้ดี และในแผนผังความคิดก็มีรูปแบบคำถามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ช่วยกันคิดขึ้นมา เพื่อที่จะนำคำถามเหล่านี้ไปใช้สัมภาษณ์พ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยวเวลาที่ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อจะได้สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ตรงประเด็นมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น