วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง9คำพ่อสอนกับการเรียนคณะศึกษาศาสตร์


ไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น จำเป็นต้องมีความเพียรพยายามเป็นที่ตั้ง มีความขยัน และต้องใช้เวลา และความอดทน และสิ่งสำคัญต้องอดทนในสิ่งที่ดีงามด้วย ยกตัวอย่าง ตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษานานถึง 5 ปี ระหว่างการศึกษาย่อมมีอุปสรรคที่ทำให้เราท้อถอยอยู่บ้าง ดังนั้นเราต้องมีความเพียร และความอดทนในสิ่งที่ดีงาม เพื่อที่เมื่อเราเรียนจบไปเราจะได้ประกอบอาชีพเป็นครูและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างสรรค์การศึกษาให้กับเด็กไทย ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชาติสืบต่อไป

น้อยที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น