วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 8

เรียนเรื่องสื่อเสียงและได้ฟังคำสอนของท่าน ว.วชิรเมธีเรื่องไฟริษยาและหน้าที่ของลูกและพ่อแม่ที่ดี และนำมาวิเคราะห์ เป็น My map

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 7

นำเสนองานกลุ่ม วิเคราะห์ 9 คำพ่อสอน โดยใช้โปรแกรม Mind Manager ของแต่ละกลุ่ม
และอาจารย์สั่งให้ไปปรับเปลี่ยนเป็นของตนเอง (งานเดี่ยว) และสั่งให้ไปสังเคราะห์เรื่อง 9 คำพ่อสอน ของกลุ่ม อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษแต่ไม่เกิน 2 หน้า

บันทึกสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์นี้ไม่ได้เรียนเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5

1. วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการการติดตั้งโปรแกรม Mind manager ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

2. เรียนเกี่ยวกับการใช้โปรมแกรม Mind Manager และโปรแกรม FreeMind

3. ฝึกทักษะการวิเคราะห์เรื่อง 9 คำพ่อสอน โดยจะมีหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตามลำดับ แล้วนำเสนอเป็นแผนผังความคิดหรือที่เราเรียกกันว่า(Mind Map) ค่ะ

4. นำเสนอแผนผังความคิดจากการวิเคราะห์เรื่อง 9 คำพ่อสอนโดยใช้โปรแกรม Mind Manager