วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 7

นำเสนองานกลุ่ม วิเคราะห์ 9 คำพ่อสอน โดยใช้โปรแกรม Mind Manager ของแต่ละกลุ่ม
และอาจารย์สั่งให้ไปปรับเปลี่ยนเป็นของตนเอง (งานเดี่ยว) และสั่งให้ไปสังเคราะห์เรื่อง 9 คำพ่อสอน ของกลุ่ม อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษแต่ไม่เกิน 2 หน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น