วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 13

วันนี้เรียนเรื่องความหมาย วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น