วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5

1. วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการการติดตั้งโปรแกรม Mind manager ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

2. เรียนเกี่ยวกับการใช้โปรมแกรม Mind Manager และโปรแกรม FreeMind

3. ฝึกทักษะการวิเคราะห์เรื่อง 9 คำพ่อสอน โดยจะมีหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตามลำดับ แล้วนำเสนอเป็นแผนผังความคิดหรือที่เราเรียกกันว่า(Mind Map) ค่ะ

4. นำเสนอแผนผังความคิดจากการวิเคราะห์เรื่อง 9 คำพ่อสอนโดยใช้โปรแกรม Mind Manager


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น