วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 14 ( 7 กันยายน 2552)

วันนี้เรียนเรื่องการสร้างแผนภูมิ แผนภาพสถิติ ในโปรแกรม Excel และอาจารย์สั่งให้ไปหาข้อมูลที่เป็นสถิติทางด้านขยะมาส่ง 5 เรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น