วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10 (10ส.ค.52)

ในสัปดาห์นี้งดการเรียนการสอน เนื่องจากว่า
มีกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการสอนวิชาลูกเสือ
และการจัดค่าย ซึ่งทำให้ได้รับประสบการณ์เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น