วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4

- ฝึกทักษะการวิเคราะห์ +สังเคราะห์ข้อมูล +การเลือกสรรข้อมูลทาง IT
- การนำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูล เพิ่มวิดีโอ
- ฝึกปฏิบัติการ Dowload ข้อมูล IT โดยใช้
www.keepvid.com

- เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งโปรมแกรม Mind Manager และวิธีการ Dowload โปรมแกรม Free Mind จาก Internet

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น