วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 16


สัปดาห์นี้อาจารย์ให้นำเสนอ ประเด็นเรื่องปัญหาขยะล้นหาดบางแสน ที่ได้จาการไปสัมภาษณ์และมีการให้อ้างอิงบทความทางวิชาการแล้วนำมาวิเคราะห์เขียนเป็นบทความใหม่ โดยใช้โปรแกรม Mind managerและให้นำงานที่แต่ละบุคคลทำมารวมกันเป็นเล่มแล้วนำเสนอเป็นผลงานกลุ่มที่โดมแก้ว วันที่ 21 กันยายน 2552

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 14 ( 7 กันยายน 2552)

วันนี้เรียนเรื่องการสร้างแผนภูมิ แผนภาพสถิติ ในโปรแกรม Excel และอาจารย์สั่งให้ไปหาข้อมูลที่เป็นสถิติทางด้านขยะมาส่ง 5 เรื่อง

บันทึกสัปดาห์ที่ 13

วันนี้เรียนเรื่องความหมาย วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 24 ส.ค.2552)วันนี้อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มนำงานที่อาจารย์ได้สั่งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาเสนอหน้าชั้นเรียน ในประเด็นเรื่องปัญหาขยะล้นหาดบางแสน ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างรัฐกับชาวบ้าน ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ทำกันมาเป็นแผนผังความคิดโดยใช้โปรแกรม Mind Manager ออกมาได้ดี และในแผนผังความคิดก็มีรูปแบบคำถามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ช่วยกันคิดขึ้นมา เพื่อที่จะนำคำถามเหล่านี้ไปใช้สัมภาษณ์พ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยวเวลาที่ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อจะได้สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ตรงประเด็นมากที่สุด

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 11

วันนี้เรียนเรื่องการ Search หางาน ใน http://www.sanook.com/
และทบทวนเรื่องการใช้ข้อมูล ชนิดบูลีน ในการช่วยค้นหางาน

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประวัติการปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท

ส้มโอพันธ์ขาวแตงกวาถูกนำมาปลูกครั้งแรกเมื่อ 200 ปีมาแล้ว ที่หมู่บ้านแหลมงิ้ว ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย หวานอมเปรี้ยว ผลใหญ่ ทุกๆปีจะมีการจัดงานวันส้มโอ ขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ช่วงประมาณปลายเดือนกันยายน -ต้นเดือนสิงหาคม ถ้าใครสนใจก็แวะมาเทียวชมกันได้น่ะค่ะ

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10 (10ส.ค.52)

ในสัปดาห์นี้งดการเรียนการสอน เนื่องจากว่า
มีกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการสอนวิชาลูกเสือ
และการจัดค่าย ซึ่งทำให้ได้รับประสบการณ์เป็นอย่างดี