วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 16


สัปดาห์นี้อาจารย์ให้นำเสนอ ประเด็นเรื่องปัญหาขยะล้นหาดบางแสน ที่ได้จาการไปสัมภาษณ์และมีการให้อ้างอิงบทความทางวิชาการแล้วนำมาวิเคราะห์เขียนเป็นบทความใหม่ โดยใช้โปรแกรม Mind managerและให้นำงานที่แต่ละบุคคลทำมารวมกันเป็นเล่มแล้วนำเสนอเป็นผลงานกลุ่มที่โดมแก้ว วันที่ 21 กันยายน 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น